cimlap

A CLIMITED honlap célja, hogy erdészeti táj léptékű információt szolgáltasson a klíma, a hidrológiai- és talajviszonyok, valamint a potenciális természetes erdőtársulások múltban megfigyelt és jövőben várható változásáról.

 

A honlapon megjelenő, és további erdészeti tájakkal folyamatosan bővülő ábrák, térképek és magyarázó szövegrészek tömör, közérthető összefoglalást adnak a termőhelyi viszonyokról, a klímaváltozásról és lehetséges következményeiről, valamint összehasonlító elemzéseket tesznek lehetővé az egyes erdészeti tájak között.

 

Az oldalt elsősorban oktatási segédanyagként hoztuk létre az erdő-, környezet- és természetvédelmi mérnök hallgatóknak, de a bemutatott eredmények az erdészeti gyakorlat számára is jól hasznosíthatók.

 

A kutatás a Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap (FSA) támogatásával valósult meg.

 

Az egyes résztémák szerzői

Klíma & meteorológiai adatbázis (SoE, EMK, Környezet- és Földtudományi Intézet)

     Dr. Pájer-Gálos Borbála (galos.borbala@uni-sopron.hu)

     Dr. Balázs Pál

 

Hidrológia (SoE, EMK, Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet)

     Csáki Péter

     Dr. Kalicz Péter

     Prof. Dr. Gribovszki Zoltán

  

Talaj (SoE, EMK, Környezet- és Földtudományi Intézet)

     Dr. Horváth Adrienn

 

Potenciális vegetáció (SoE, EMK, Növénytani és Természetvédelmi Intézet)

     Dr. Zagyvai Gergely

     Tiborcz Viktor

     Prof. Dr. Bartha Dénes

 

Kémiai paraméterek (SoE, EMK, Kémiai Intézet)

     Dr. Hofmann Tamás

     Visiné Dr. Rajczi Eszter